SLUŽBY

*energetické služby

Nabízíme zpracování energetických auditů, energetických posudků a průkazů energetické náročnosti budov.

• energetické audity
• energetické posudky
průkazy energetické náročnosti (PENB)

*projekční služby

Nabízíme zpracování projektové dokumentace v oblasti pozemního stavitelství a dále rozpočtů a kalkulací stavebních prací v cenové soustavě ÚRS.

• projektová dokumentace
• stavební rozpočty

*dotační programy

Nabízíme tepelně technické výpočty a zpracování odborných posudků a dalších podkladů pro dotační tituly spojené se snižováním energetické náročnosti (Nová zelená úsporám, Operační program Životní prostředí, Modernizační fond, Národní plán obnovy, IROP, OP TAK a další).

> SLUŽBY
> REFERENCE
> KONTAKTY

Pokud máte zájem o zpracování auditů, posudků, projektů nebo rozpočtů, neváhejte a kontaktujte nás.

OK

Tento web používá pouze technicky nezbytné cookies, které zajišťují správné fungování našeho webu.