REFERENCE

Za dobu působení jsme dále zpracovali desítky energetických posudků rodinných domů vrámci rogramu Nová zelená úsporám, energetických posudků pro objekty občanského vybavení (školy, sportovní haly, administrativní budovy apod.) pro účely Operačního programu Životní prostředí a pro další dotační programy.


K našim referencím patří i velké množství zpracovaným průkazů energetické náročnosti rodinných i bytových domů, objektů občanské vybavenosti a výrobních budov. Pro předložení referencí na konkrétní typ objektu, nebo činnosti nás kontaktujte.

*energetické audity

- energetický audit výrobního areálu společnosti OTIS a.s. v Břeclavi

- energetický audit energetického hospodářstv společnosti Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

- energetický audit energetického hospodářství společnosti Hronovský a.s.

- energetický audit energetického hospodářstv společnosti Agro CS a.s.

- energetický audit objektů Města Česká Skalice

*energetické posudky

- energetický posudek v programu Národní program Životní prostředí objektu Cihlářská 156 a 157 v Broumově 

(kompletní dodávka energetického posudku, průkazu energetické náročnosti, projektové dokumentace a výkazu výměr)

- energetický posudek v programu Národní program Životní prostředí objektu státního podniku LOM PRAHA s.p. – areál Malešice

(dodávka energetického posudku aprůkazu energetické náročnosti)

- energetický posudek v programu Operační program Životní prostředí objektu Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou (dodávka energetického posudku průkazu energetické náročnosti)

- energetický posudek v programu Operační program Životní prostředí objektu Základní školy Na Stavě 1079 v Třebechovicích pod Orebem
(dodávka energetického posudku a průkazu energetické náročnosti)

- energetický posudek v programu z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 objektu výrobní haly společnosti DT Mostárna, a.s. v Prostějově (dodávka energetického posudku a průkazu energetické náročnosti)

- energetický posudek v programu Operační program Životní prostředí objektu Obecního úřadu ve Vysokově 

(kompletní dodávka energetického posudku vrozsahu dle požadavků dotačního programu)

- energetický posudek instalace kogenerační jednotky vobjektu Aquaforum ve Františkových Lázních
(dodávka energetického posudku ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií, nebo ze zdroje, které není stacionárním zdrojem vrozsahu dle požadavků zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vplatném znění)

- energetický posudek instalace kogenerační jednotky vareálu firmy Petrof v Hradci Králové

(dodávka energetického posudku ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií, nebo ze zdroje, které není stacionárním zdrojem v rozsahu dle požadavků zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vplatném znění)

*průkazy energetické náročnosti (PENB)

- dům sociální péče v Kralovicích

- výrobní hala AS-CASTING, Mimoň

- obchodní centrum OLYMPIA v Olomouci

- výrobní objekt UNION COSMETIC v Třebechovicích pod Orebem

- novostavba bytového domu „Rezidence Na Rozhledně“ v Chrudimi

- novostavba souboru bytových domů „Resort Mírová“ v Rychnově nad Kněžnou

*projektová dokumentace a stavební rozpočty

- novostavba haly svařovny v areálu TMT a.s. Chrudim – generální dodavatel 

- zateplení objektu bytového domu Doktora Paula 698 a 699 v Jaroměři – zpracování projektové dokumentace a rozpočtu

- zateplení objektu bytového domu Orlická 213 v Jaroměři – zpracování projektové dokumentace a rozpočtu 

„Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti objektu bytového domu Smetanova 649, 650 a 651, Hronov“
- bytový dům Hornická 618, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší – zpracování proj. dokumentace a rozpočtu

> SLUŽBY
> REFERENCE
> KONTAKTY

Pokud máte zájem o zpracování auditů, posudků, projektů nebo rozpočtů, neváhejte a
kontaktujte nás.

OK

Tento web používá pouze technicky nezbytné cookies, které zajišťují správné fungování našeho webu.