Společnost ENTACT s.r.o. byla založena 9.5.2016

Naší hlavní činností je zpracování

  • energetických auditů a energetických posudků dle vyhlášky č. 480/2012 Sb.
  • průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
  • energetických štítků budov dle ČSN 730540-2

Dále nabízíme tepelně technické výpočty a zpracování odborných posudků a dalších podkladů pro dotační tituly spojené se snižováním energetické náročnosti (Nová zelená úsporám, Operační program Životní prostředí, Kotlíkové dotace, dotace na zateplování bytových domú z programu IROP, Operační program OPIK a další).