K významným referencím společnosti patří např.

  • energetický audit výrobního areálu společnosti OTIS a.s. v Břeclavi
  • energetický audit energetického hospodářstv společnosti Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
  • energetický audit energetického hospodářství společnosti Hronovský a.s.
  • energetický audit energetického hospodářstv společnosti Agro CS a.s.

Za dobu působení jsme dále zpracovali desítky energetických posudků rodinných domů v rámci rogramu Nová zelená úsporám, energetických posudků pro objekty občanského vybavení (školy, sportovní haly, administrativní budovy a pod.) pro účely Operačního programu Životní prostředí a pro další dotační programy.

K našim referencím patří i velké množství zpracovaným průkazů energetické náročnosti rodinných i bytových domů, objektů občanské vybavenosti a výrobních budov. Pro předložení referencí na konkrétní typ objektu, nebo činnosti nás kontaktujte.