Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014 – 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 – Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky.

Nabízíme vyhotovení odborného posudku pro programy Úspory energie a Nemovitosti

 

Úspory energie

Program Úspory energie umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie do roku 2020 rozdělí téměř 20,5 mld. Kč.

Nemovitosti

Primárním cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům rekonstrukci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. Program Nemovitosti přispěje do roku 2020 na projekty malých a středních podniků částkou 3,9 mld. Kč.

Více informací na http://www.oppik.cz/, pro bezplatnou konzultaci nás kontaktujte.