Připravíme Vám kompletní podklady pro podání žádosti, včetně přihlášení Vaši žádosti na statní fond životního prostředí ČR. Dotace je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Program Dešťovka je určen pro všechny vlastníky stávajících a stavebníky nových rodinných a bytových domů v celé ČR. Dotaci nelze získat na domy určené k rekreaci. Forma vlastnictví domu nerozhoduje.

Dotaci lze získat na:

 • Akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady – územně omezeno.
 • Akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.
 • Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC a případně zálivku ahrady.

Dotace se skládá ze dvou částí

– Fixní část – výše určena dle zvolené technologie

– Proměnná část – určena dle vypočítaného objemu akumulační nádrže – online kalkulačku naleznete na ww.dotacedestovka.cz (pro výpočet budete potřebovat znát obec, kde bude systém instalován, plochu střechy, plochu zavlažované zahrady a případně počet obyvatel v domě)

 

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady:

 • Pouze pro stávající rodinné a bytové domy v územích zasažených nedostatkem vody (náhradní zásobování vodou nebo vyhlášky o omezení spotřeby vody).
 • Dotace až 55 000 Kč (max. 50%):

– 20 000 Kč na pořízení a instalaci systému;

– 3 500 Kč / m3 vypočítaného objemu nádrže (min. 2 m3).

 

Území zasažená nedostatkem vody

 • Pokud v obci bylo od roku 2014 (jedno z kritérií):

– nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;

– místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;

– místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

 • Doložení stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty.

 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Pro všechny rodinné a bytové domy v ČR včetně novostaveb.
 • Srážkovou vodu je nutné využít alespoň ke splachování toalet.
 • Dotace až 65 000 Kč (max. 50 %):

– 30 000 Kč na pořízení a instalaci systému;

– 3 500 Kč / m3 vypočítaného objemu nádrže (min. 2 m3).

 

Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC a případně zálivku zahrady

 • Pro všechny rodinné a bytové domy v ČR včetně novostaveb.
 • Přečištěnou odpadní vodu je nutné využít alespoň ke splachování toalet.
 • Dotace až 105 000 Kč (max. 50 %):

– 45 000 Kč (bez srážkové vody) / 60 000 Kč (se srážkovou vodou) – na pořízení a instalaci systému;

– 3 500 Kč/m3 celkového objemu nádrží;

– 10 000 Kč – na zpracování projektu.

Více informací na https://www.dotacedestovka.cz/ , pro bezplatnou konzultaci nás kontaktujte.